Wat doen wij?

De NPV Friesland komt op voor de belangen en het welzijn van nierpatiënten in de ruimste zin van het woord.

We faciliteren lotgenotencontact u kunt daarbij denken aan een gezellige samenzijn tijdens een informatiebijeenkomst. We leveren een bijdrage aan de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst van overleden nierpatiënten. Jaarlijks worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd over een niergerelateerd onderwerp.

De NPV Friesland is aangesloten bij de NVN (NierpatiëntenVereniging Nederland www.nvn.nl) de landelijke vereniging van nierpatiënten in Bussum, leden van de NPV Friesland zijn hierdoor automatisch lid van de NVN en ontvangen hierdoor 6x per jaar het magazine “Wisselwerking” gratis.  Door het lidmaatschap van de landelijke vereniging kunt ook de landelijke themadagen bezoeken.

Het bestuur heeft regelmatig overleg met de unithoofden van het dialysecentrum van het MCL. Daarnaast is er ook regelmatig contact met de regio coördinator van de Nierstichting Nederland. We denken/werken actief mee aan allerlei landelijke activiteiten .