Doneeractie dialysefietsen

21 jul 2019

De NPV is een inzamelingsactie begonnen voor 2 dialysefietsen voor de dialysecentra in Leeuwarden en Heerenveen.

Het is bekend dat dialyse patiënten weinig bewegen en dat bewegingsstimulering van deze groep aanzienlijke gezondheidswinst kan opleveren. Dialysepatiënten liggen of zitten drie keer in de week vier uren aan de dialysemachine. Sommige dialysepatiënten hebben complicaties tijdens de dialysebehandeling, zoals een lage bloeddruk, kramp of onrustige benen. Door te bewegen tijden de dialyse, kunnen deze klachten verminderen of zelfs voorkomen worden wat bijdraagt aan een verbetering van de kwaliteit van de behandeling.

Fietsen tijdens de dialyse is een goede mogelijkheid patiënten de nodige beweging te geven. Uit wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat meer afvalstoffen uitgespoeld worden wanneer iemand fietst tijdens de dialyse. Sinds mei beschikt het dialysecentrum in het Medisch Centrum
Leeuwarden en locatie Heerenveen daarom over 2 Motomed Letto bedfietsen met het fietslabyrint. Het voordeel van deze fiets is dat hier ook ondersteuning op zit, zodat de patiënten die minder kracht in de benen hebben ook de mogelijkheid hebben om te fietsen. Ook krijgen de patiënten door het fietsen juist meer kracht in de benen.

Onze wens

Gezien het aantal behandelplekken is er dringend behoefte aan twee extra Motomed Letto bedfietsen met het fietslabyrint. Het MCL wil daarom graag nog twee systemen aanschaffen. Hiermee kan het MCL vele leden van onze vereniging een veel aangenamer verblijf en behandeling geven en kan het MCL ervoor zorgen dat ze zich fitter gaan voelen. Het fietsen zal dan worden geïntegreerd in het behandelplan bij hemodialyse. De verwachting is dat het aantal patiënten dat tijdens de hemodialyse gaat bewegen met de komst van het fietslabyrint met 70% zal toenemen!

Onze vereniging probeert hiervoor de benodigde gelden bijeen te brengen. Via deelname aan de clubkas campagne van de Rabobank is € 1.564,09,- bijeen gebracht. Voor de twee fietsen is echter een bedrag van € 17.462,38,- nodig.
Wilt u dit project ook steunen? Sponsoren is mogelijk door een donatie over te maken naar:
NL14 RABO 0148 5922 60 t.n.v. Nierpatiënten vereniging Friesland onder vermelding van Project Dialysefietsen.

Created using the Donation Thermometer plugin https://wordpress.org/plugins/donation-thermometer/.€17,463Raised €3,636 towards the €17,463 target.€3,636Raised €3,636 towards the €17,463 target.21% Terug naar overzicht

NPV MCL Friesland