Welkom op de site van Nierpatiëntenvereniging Friesland.

De NPV  Friesland is een regionale vereniging van en voor alle nierpatiënten in Friesland. Dit geldt zowel voor patiënten die dialyseren in Leeuwarden, Heerenveen, Kollum en thuis als voor pre-dialysepatiënten, .getransplanteerde patiënten en nier donoren. Ook zijn wij er voor familieleden van patiënten en overig betrokkenen en geïnteresseerden.

Wat doet de Nierpatiëntenvereniging Friesland?

  • Belangenbehartiging op lokaal niveau.
  • Organiseren van lotgenotencontacten.
  • Informatiebijeenkomsten organiseren over niergerelateerde onderwerpen om kennis en ervaring met elkaar te delen.

Maar wij willen er ook voor u persoonlijk proberen te zijn.

Heeft u bijvoorbeeld problemen met uw taxivervoer, de gemeente o.i.d. of wilt u graag informatie over een bepaald onderwerp of heeft u behoefte aan een gesprek of een huisbezoek? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Wij gaan dan ons uiterste best voor u doen!

Ook uw eigen ideeën over wat de vereniging voor u zou kunnen betekenen zijn van harte welkom.

Voor informatie of contact kunt u een e-mail sturen naar info@npvfriesland.nl of bellen naar 0513 750 709

De NPV  Friesland is aangesloten bij de NVN (NierpatiëntenVereniging Nederland www.nvn.nl) de landelijke vereniging van nierpatiënten in Bussum, leden van de NPV  Friesland zijn hierdoor automatisch lid van de NVN en ontvangen hierdoor 6x per jaar het magazine “Wisselwerking” gratis. De contributie is € 17,50 per jaar.

Laatste nieuws

Doneeractie dialysefietsen

De NPV is een inzamelingsactie begonnen voor 2 dialysefietsen voor de dialysecentra in Leeuwarden en Heerenveen. Het is bekend dat dialyse patiënten weinig bewegen en dat bewegingsstimulering van deze groep...

Lees meer

Aquazoo

[embeddoc url="https://npvfriesland.nl/wp-content/uploads/2019/07/Uitnodiging-Aquazoo.docx" download="all" viewer="microsoft"]

Lees meer

Handwerksters halen €200.000 op!

Al ruim 40 jaar breien de nu 91-jarige Ruurdtje de Vries- van Dijk en haar enthousiaste vrijwilligsters zich een slag in de rondte. De opbrengst van hun verkochte sokken, truien...

Lees meer

NPV MCL Friesland